خدمات مهندسی بازرسی و نظارت

خدمات مهندسی بازرسی و نظارت

تجهیزات مورد نیاز صنایع نفت، گاز و پتروشیمی - نیروگاهی

شرکت مهندسی پرتوی سیمین در راستای تهیه و تامین کلیه کالاها و ماشین آلات اختصاصی صنعت نفت، گاز و پتروشیمی - نیرگاهی و رائه خدمات یکپارچه در صنعت با تجهیز دفتر مرکزی ایران و تاسیس دفاتر بازرگانی خارج از کشور در کنار اخذ نمایندگی از چندین تولید کننده معتبر خارجی اقدام به ایجاد یک شبکه ارتباطی صحیح و مستقیم با تولید کنندگان و نمایندگان رسمی آنان نمود.

این شرکت تا کنون اقلام، تجهیزات و ماشین آلات بسیاری را جهت پروژه های مختلف با موفقیت تهیه و تحویل نموده است و با افتخار آماده ارائه هر گونه خدمات در زمینه تهیه و تامین کلیه کالاهای اختصاصی در زمینه های مختلف را دارد.

خدمات مهندسی شامل :

- مهندسی معکوس

- بازرسی تجهیزات ثابت و دوار، بازرسی برق و ابزار دقیق و ارائه راهکارهای مناسب جهت بهینه سازی سیستم ها و همچنین انجام سرویس های دوره ای در صورت نیاز میباشد.

بازرسی فنی به منظور حصول اطمینان از کیفیت تولید و یا عملکرد قطعات و تجهیزات و توجه به رعایت روش های صحیح مطابق با استاندارد های ملی و جهانی بازرسی فنی توسط فرد یا افراد ذی صلاح انجام می شود. در این نوع بازرسی موارد احتمالی نواقص کیفی و عدم کارایی و انطباق آن با استاندارد ها و الزامات قانونی مرتبط در نظر گرفته می شود.